Lest i 2014


150.  Soga om Gunnlaug Ormstunge - oversatt av Hallvard Magerøy og Ivar Eskeland
149.  Bare Alberte - Cora Sandel
148.  Soga um Finnboge den Ramme - oversatt av Aslak Tonna
147.  Soga om volsungane - oversatt av Magnus Rindal
146.  Hörd Grimkjeldsöns saga - oversatt av Fr. Brandt
145.  Mysterier - Knut Hamsun
144.  Sigrgards saga ok Valbrands - oversatt av Agnete Loth
143.  Barn i norrøn høgmellomalder - Hjørdis J. Grove
142.  Pondus: Eliteserien 8 - Frode Øverli
141.  Fortællingen om Geirmund Helskind - oversatt av Jesper Lauridsen
140.  Collegium Medievale 2/1989 - Ole Jørgen Benedictow (red.)
139.  Kilderne til den tidlige middelalders historie - Gunnar Karlsson (red.)
138.  Tåtten om Torstein Oksefot - oversatt av Johan Hovstad
137.  Elskede - Toni Morrison
136.  Soga um jomsvikingane - oversatt av Albert Joleik
135.  Hærmennene på Helgeland - Henrik Ibsen
134.  Norrøne fornaldersoger. Band 4. - oversatt av Kåre Flokenes
133.  Soga om røykdølane - oversatt av Leiv Dyrhaug
132.  Barnejegeren - Merethe Lindstrøm
131.   Rolf Krakes saga - oversatt av Claus Lund
130.  Alberte og friheten - Cora Sandel
129.  Soga um vassdølene - omsett av Jørgen Reitan
128.  Soga om Gisle Sursson - omsett av Dagfinn Aasen
127.  Kongsemnene - Henrik Ibsen
126.  Biskop Arnes saga - oversatt av Gunhild og Magnús Stefánsson
125.  Vidunderlige nye verden - Aldous Huxley
124.  Et rom med utsikt - Edward Morgan Forster
123.  Rikssamling og kristendom. Norske historikere i utvalg I - Andreas Holmsen og Jarle Simensen (red.)
122.  Child Murderess and Dead Child Traditions - Anne O'Connor
121.  The Nordic Dead-Child Tradition. Nordic Dead-Child Beings - Juha Pentikäinen
120.  Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie. Tredje bind - Finnur Jónsson
119.  Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie. Andet bind - Finnur Jónsson
118.  Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie. Første bind - Finnur Jónsson
117.  Gilgamesh - oversatt av Jens Braarvig og Tor Åge Bringsværd
116.  Pondus: Eliteserien 7 - Frode Øverli
115.  Norges og Islands litteratur indtil utgangen av middelalderen - Fredrik Paasche
114.  Motif-Index of Early Icelandic Literature - Inger M. Boberg
113.  Handbok i norrøn filologi - Odd Einar Haugen (red.)
112.  Kristin Lavransdatter. Korset - Sigrid Undset
111.  Middelalderkvinner - liv og virke - Ingvild Øye (red.)
110.  Fokus på kvinner i middelalderkilder - Berit Jansen Sellevold, Else Mundal og Gro Steinsland (red.)
109.  Kvinnor och familj i det forn- og medeltida Skandinavien - Birgit Sawyer
108.  Atlantisk dåd og drøm. 17 essays om Island/Norge - Asbjørn Aarnes (red.)
107.  Liv og helse i middelalderen - Ingvild Øye (red.)
106.  Spedbarnsgraver i Norge i middelalderen - Helene Russ
105.  Tøffe gutar og søte jenter? Om forholdet mellom foreldre og barn i norrøn middelalder - Margaret Emdal
104.  Collegium Medievale 1/1988 - Ole Jørgen Benedictow (red.)
103.  Middelalderens mentalitet - Ingvild Øye (red.)
102.  By og land i middelalderen - Ingvild Øye (red.)
101.  Middelalderens symboler - Ann Christensson, Else Mundal og Ingvild Øye (red.)
100.  Norm og praksis i middelaldersamfunnet - Else Mundal og Ingvild Øye (red.)
  99.  Frillor och fruar. Politik och samlevnad på Island 1120-1400 - Audur Magnúsdóttir
  98.  Lægekunsten i den nordiske oldtid - Finnur Jónsson
  97.  Middelalderbyen - Ingvild Øye (red.)
  96.  "Jag giver dig min dotter." Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia II - Lizzie Carlsson 
  95.  "Jag giver dig min dotter." Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia I - Lizzie Carlsson
  94.  Kropp og sjel i middelalderen - Anne Ågotnes (red.)
  93.  Harald Hårfagres saga - Snorre Sturlason
  92.  Halvdan Svartes saga - Snorre Sturlason
  91.  Guden for små ting - Arundhati Roy
  90.  Eltefritt brød og himmelske kaker - Ina-Janine Johnsen 
  89.  Melancholia II - Jon Fosse
  88.  Gamle spanske romancer - oversatt av Eva M. Lorentzen
  87.  Harens år - Arto Paasilinna
  86.  Flommens år - Margaret Atwood
  85.  Pinnsvinets eleganse - Muriel Barbery
  84.  Mansfield Park - Jane Austen
  83.  Melancholia I - Jon Fosse
  82.  Kjærlighet ved første blikk - Ian McEwan
  81.   Intet nytt fra Vestfronten - Erich Maria Remarque
  80.  Kvitebjørnen - Rasmus Løland
  79.   Bildet av Dorian Gray - Oscar Wilde
  78.   Barn og barndom i middelalderen - Merete Røskaft
  77.   Alberte og Jakob - Cora Sandel
  76.   Katedralen i München - Per Olov Enquist
  75.   Det kriminelle kjønn - Anne-Marit Gotaas, Brita Gulli, Kari Melby og Aina Schiøtz
  74.   Aarets og livets højtider - Henrik Ussing
  73.   Kystliv - Ingvild Øye (red.)
  72.   Våre første byer - Ingvild Øye (red.)
  71.   Håndverk og byggeskikk i middelalderen - Ingvild Øye (red.)
  70.   Samfunn i endring. Fra vikingtid til reformasjon - Ingvild Øye (red.)
  69.   Leiermål i Setesdal - Gerd Irene Aamlid Ødeskaug
  68.   Barnedrap i Norge på 1800-tallet i lys av straffelovgivningen og Høyesterettspraksis - anonym masteroppgave fra 2012
  67.   Ei tjenestejente, to prester og ett spøkelse - Ingebjørg Aamlid Dalen
  66.   Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunnet - Jørgen Eliassen og Sølvi Sogner (red.)
  65.   Meg eier ingen - Åsa Linderborg
  64.   The Kindness of Strangers. The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance - John Boswell
  63.   Norsk natur i folketru og segn - Olav Bø og Ørnulf Hodne
  62.   Forgotten Children: Parent-child relations from 1500 to 1900 - Linda A. Pollock 
  61.   Childhood in the Middle Ages - Shulamith Shahar
  60.   Vikingkvinnen - Valdis Zwilgmeyer
  59.   Barneutbering - Else Mundal
  58.   Jorden rundt på 80 dager - Jules Verne
  57.   Historiebruk - att använda det förflutna - Peter Aronsson
  56.   Med livet foran seg - Émile Ajar
  55.   Skuld och oskuld - Eva Bergenlöv
  54.   Barnebegrensning - synd eller sunn fornuft - Ida Blom
  53.   NORVEG 21, 1978 - Bjarne Hodne, Knut Kolsrud og Ragnar Pedersen (red.)
  52.   Vår gamle trolldomsmedisin I-V - Ingjald Reichborn-Kjennerud
  51.   Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500-1850 - Anna Tranberg og Harald Winge (red.)
  50.   Barn av sin tid. Fra norske barns historie - Bjarne Hodne og Sølvi Sogner (red.)
  49.   "Avlet i synd og ondskap". En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av fødsler utenfor ekteskap i Kristiansund 1742-1801 - Randi Holden Hoff
  48.   Barnets kulturhistorie i Norden. Supplement - Mette Alkærsig m.fl. (red.)
  47.   Barnets kulturhistorie i Norden - Birgit Hansen m.fl. (red.)
  46.   Personalhistoriske sagn. En studie i kildeverdi - Bjarne Hodne
  45.   Blodskam og leiermål i forbudne ledd. En studie med utgangspunkt i kilder fra Rogaland i tidsperioden 1602-1659/61 - Harriet Marie Terjesen
  44.   Murdering Mothers: Infanticide in England and New England, 1558-1803 - Peter C. Hoffer og N.E.H. Hull
  43.   Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark - Nina Javette Koefoed
  42.   Norsk sogukunst - Rikard Berge (red.)
  41.   Spionen som kom inn fra kulden - John le Carré
  40.   Kjødets lyst - Nils Johan Stoa
  39.   Voldssamfunnets undergang - Erling Sandmo
  38.   Kniven, ølet og æren. Kriminalitet og samfunn i Norge på 1500- og 1600-tallet - Jørn Sandnes
  37.   The History of Childhood - Lloyd deMause (red.)
  36.   Svangerskap og fødsel i nyere norsk tradisjon - Lily Weiser-Aall
  35.   Barndommens historie - Claus Clausen (red.)
  34.   Society and Culture in Early Modern France - Natalie Zemon Davis 
  33.   Skråninga - Carl Frode Tiller
  32.   Vertshuset Jamaica - Daphne du Maurier
  31.    Ynglinge-saga - Snorre Sturlason
  30.   Et rikt liv - Mirjam Kristensen
  29.   Noveller i utvalg - Torborg Nedreaas
  28.   Motif-Index of Early Icelandic Literature - Inger M. Boberg
  27.   Barnkvävningen. En rättshistorisk studie - Arthur Thomson 
  26.   Ekteskap, frillelevnad og hor i norsk høgmellomalder - Inger Holtan
  25.   Oryx and Crake - Margaret Atwood
  24.   Uren og hedning. Barselkvinnen i norsk folketradisjon - Ann Helene Bolstad Skjelbred
  23.   Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre - Lisabet Risa
  22.   Dödligt våld i Stockholm på 1500-, 1700- och 1900-talen - Maria Kaspersson
  21.   Dödligt våld i Stockholms tänkeböcker 1576-1608 - Maria Kaspersson
 20.   Dödligt våld i Sverige och andra europeiska länder 1500-1800 - Maria Kaspersson
  19.   Slik levde småbarna før - Liv Kari Tønnessen
  18.   Trollpakk og andre vetter - Eva Valebrokk
  17.   Kain - José Saramago 
  16.   Den store boka om spøkelse - Velle Espeland
  15.   Rogalandsfunn fra istid til middelalder - Oddveig Foldøy (red.)
  14.   Vetter og skrømt i norsk folketro - Ørnulf Hodne
  13.   Gamalt frå Helgeland I-III - Knut Strompdal
  12.   Elskov og overtro fra vår gamle trolldomsmedisin - Ingjald Reichborn-Kjennerud
  11.   Trollmakter og godvette. Overnaturlege vesen i norsk folketru - Olav Bø
  10.  Overtro om sex - Brynjulf Alver
    9.   Sagaspor. Kulturhistoriske fortellinger fra vikingtid og middelalder - Frans-Arne Stylegar og Bjørn Bandlien
    8.  Barndomshistorie - Ellen Schrumpf
    7.  I hine hårde dage - Nils Johan Stoa
    6.  Kollektivt selvmord - Arto Paasilinna
    5.  Barn og barndom fra middelalder til moderne tid - Hugh Cunningham
    4.  Et julekvad - Charles Dickens
    3.  Pondus: Eliteserien 6 - Frode Øverli
    2.  Letfærdige Qvindfolk - om Gisle Nielsdatter og andre barnemordersker - Beth Grothe Nielsen
    1.  Begjær etter kvinnfolk - Arne Nygårdsmoen 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar