tirsdag 17. januar 2017

Leseplaner 2017

Med 2016 forbi er det på tide å se framover. Og er det noe jeg virkelig liker, så er det å lage leselister. Det er slettes ikke alltid jeg klarer å holde meg til dem, men de er likevel ei hjelp når jeg strever med å velge neste bok jeg skal lese. Ulesthylla har vokst seg ut av sitt gode skinn og tiltenkte reol, og det er mye ulest å holde styr på, et grovt overslag anslår omtrent 250 titler. Det tar tid å lese 250 titler. Jeg opplever at leseplaner er med på å strukturere lesinga, slik at jeg faktisk får lest noe, og ikke bare glaner mot reolen og ekstrahyllene og stabelen på golvet, avventende og usikker, blar litt der, leser et par sider her, fem baksider, fire førsteavsnitt og så må jeg tilbake til barna og middagen og klesvaska og hverdagen.

Mitt generelle lesemål for 2017 settes til 60 titler. Det er sju mer enn jeg fikk lest i 2016, slik at jeg kan ha en jevn progresjon og komme meg opp mot "gammelt nivå", det vil si mellom søtti og åtti bøker i året. Seksti titler tilsvarer fem bøker i måneden, noe som bør være overkommelig. Jeg tenker at det da fort vil bli omtrent tre romaner, ei sakprosabok og ei dikt- eller novellesamling per måned. Men i år som i fjor vil jeg ikke ha andre bestemmelser som går på hva slags bøker dette skal være, sjangermessig eller på andre måter, annet enn at jeg skal lese
- ti skjønnlitterære titler gjennom Bokhyllelesing 2017
- seks biografier gjennom Ingalills biografilesesirkel

Da er det altså 16 øremerka titler for 2017. De resterende 44 skal, i år som i fjor (merker at dette blir lite originalt, men det fungerer faktisk, og da ser jeg ingen grunn til å endre opplegget), styres av to generelle lesemål:
 1. Å lese ut av egne ulesthyller, og implisitt her ligger en formulering om å ikke kjøpe nye bøker til lesesirklene, men ta fra det stadig voksende boklageret.
 2. Lese omtrent like mye av kvinnelige og mannlige forfattere, hvis overvekt helst med overvekt av det første. Det er viktig å framheve gode forfattere av begge kjønn, men statistikken viser at kvinnelige forfattere gis ut sjeldnere, omtales mindre og får færre priser.

Men som vanlig er det noen bøker jeg har ekstra lyst til å lese i løpet av året. Disse kaller jeg ønskebøker. I fjor besto ønskebøkene av 13 lesemål med til sammen 19 titler. Jeg klarte å lese en god del av dem - hele seks bøker er strøket, og i tillegg har jeg kommet videre i tre andre målsetninger. Det blir med andre ord noe resirkulering, men jeg velger meg også noe nytt til ønskebøkene for 2017! Det blir som følger, i ikke ordna rekkefølge:

  1. Alexander L. Kiellands samla verker (4 bind)
  2. Frankenstein
  3. Larmen og vreden av William Faulkner
  4. Jens Bjørneboe (3 bøker)
  5. Noe av Eleanor Catton
  6. Begynne på Olav Duuns bøker om Juvikfolket
  7. Det annet kjønn
  8. Per Olov Enquists sjølbiografi
  9. Bøkene om Olav Audunssøn
10. Falkejakt
11. De fortapte spillemenn
12. Kate Atkinsons Liv etter liv
13. Christianus Sextus av Johan Falkberget
14. Noe av William Shakespeare
15. Arkitekt

Da blei det altså 15 spesifiserte ønskebøker som lesemål for 2017, som til sammen består av minst 20 for meg uleste titler (har lest halvparten av Kielland og ei av tre Bjørneboebøker). Det blir spennende! Jeg gleder meg til å lese samtlige. Om du har noen av de samme titlene på leselista, eller noe av de samme forfatterne, er det bare hyggelig om du tar kontakt, så vi kan lese sammen.

Og med det er leseåret 2017 sparka i gang!

lørdag 14. januar 2017

Leseåret 2016

Leseåret 2016 er for lengst omme, og vi er godt inne i 2017 allerede. Jeg har sett leselister, oppsummeringer og lesemål bli publisert i i alle fall tre uker, noe som betyr at jeg henger litt etter. Mange av dere har kanskje rukket å lese flere bøker i det nye året også. Her går det litt langsommere, framdeles, får jeg vel si. 2016 har vært et langsomt leseår, med mange omfattende og omstendelige utgivelser. Jeg har brukt lang tid, men jeg har kost meg. Totalt blei det 53 leste bøker i 2016, noe bedre enn året før. Og bare det er nok til å gjøre meg fornøyd - målet var 50 titler - i tillegg til det faktum at jeg har lest mange gode bøker.

2014 står fortsatt som rekordåret over alle rekordår, med 150 leste titler. Jeg har erkjent for lenge sida at det kanskje bare skjer når en skriver master og må sanke inn uhyggelig mye kunnskap, eventuelt når barna har flytta hjemmefra og en nylig har fått en mer langvarig sjukemelding. Ikke noe jeg trakter etter sånn umiddelbart, altså. Men er en tredjedel av 150 bøker godt nok? Ja, det er da det. For livet tar den tida det tar, uavhengig av hvor mye jeg har lyst til å lese. Det viktigste er at lesegleden er der, og at jeg har gode leseropplevelser.

Antallet tilsvarer 4,41 bøker per måned. Jeg har lest nesten hver eneste dag, om ikke annet mens jeg har pussa tenna og før jeg har lagt meg om kvelden. Jeg har også skrevet om de aller fleste titlene, noen i samleinnlegg, noen svært grundig. Kun ni bøker er blitt forbigått i stillhet. Totalt er det blitt 100 innlegg for 2016, noe som betyr at jeg skreiv litt hyppigere enn hver fjerde dag. Det er omtrent samme nivå som i fjor, som ønska, og også noe jeg kunne tenke meg å videreføre i år.

Fjorårets bokfordeling er videre slik:
- 42 skjønnlitterære titler, med hovedvekt på romaner (sagaer og tåtter er her regna som skjønnlitteratur, sjøl om dette kan og blir diskutert)
- 11 sakprosatitler
Av disse titlene er:
- 26 verker er skrevet av kvinner
- 18 verker er skrevet av menn
- 9 verker er skrevet av stort sett ukjente forfattere (tåtter og sagaer), med en noe større sannsynlighet for mannlige nedskrivere og kopister enn kvinner (fordi vi i mange tilfeller veit at de var munker). Om en da legger verkene med ukjent forfatter til mannfolkbunken, får vi et nokså likt resultat: 27-26. Så jevnt det kan få blitt når en har lest oddetallsantall. Jeg syns derfor jeg har klart å gjøre noe med kjønnsbalansen som var et av to generelle lesemål for 2016.

Det andre generelle lesemålet var å lese ut av egne ulesthyller. Og det har jeg gjort jevnt og trutt, nesten helt uten unntak. I år som i fjor har jeg lest ut i alle fall en hyllemeter av ulesthyllene, det vil si minst 80 centimeter. Det er da noe. En hyggelig konsekvens blei at jeg da med litt kløkt og noen fiffige løsninger fikk lempa tre golvhauger inn i ulesthylla. Per nå gjenstår én på om lag en meter. Målet er å få alt opp fra golv, bord og stoler og inn i hyllene. Men kan hende det er en utopi? Det innebærer i alle fall at det ikke tilføres noe nytt.

15 av titlene for 2016 var det jeg kalte øremerka: Jeg skulle lese ni skjønnlitterære titler gjennom Bokhyllelesing 2016 og seks biografier (svært vid definisjon her) i forbindelse med biografisirkelen til Ingalill. Det har jeg faktisk klart! Jeg er med andre ord strålende fornøyd med fjorårets leseresultater så langt. Men hvordan er det gått med ønskelesinga? Disse titlene var som følger:

   1. Alexander L. Kiellands samla verker (4 bind)
   2. A. S. Byatt: Besettelse
   3. Ei bok av Karen Blixen
   4. Jens Bjørneboe (3 bøker)
   5. Biografien om Amalie Skram
   6. Begynne på Olav Duuns bøker om Juvikfolket
   7. Det annet kjønn
   8. Per Olov Enquists sjølbiografi
   9. Bøkene om Olav Audunssøn
 10. Brit Bildøen: Adam Hiorths veg
 11. Wilhelm Meisters læreår av Goethe
 12. Doris Lessings Bestemødrene
 13. Johan Falkberget: Christianus Sextus

Jeg har ikke lest alt jeg ville, men jeg er på god vei! Det er for eksempel stadige framskritt med Alexander L. Kielland, og i løpet av 2016 leste jeg fire verker fra hans hånd. Og jeg fikk lest Besettelse, endelig! Det var en fenomenal leseropplevelse, og jeg koste meg veldig. Jeg fikk også lest ei bok av Karen Blixen, denne gangen Skjebneanekdoter. Videre har jeg lest 1/3 Bjørneboetitler, og er fornøyd med det. Biografien om Amalie Skram blei ferdiglest i høst, og den var intens, imponerende og svært interessant. Olav Duun er blitt utsatt sammen med Simone de Beauvoir og Enquist, og jeg har nettopp begynt på Undset, som skyves med inn i det nye året. Deretter kommer det tre på rad: Jeg har lest både Adam Hiorths veg, Wilhelm Meisters læreår og Bestemødrene. Det kompenserer kanskje for at jeg ikke har begynt på Falkberget.

Og med det gjenstår det bare å takke for 2016 - takk til alle dere som leser, skriver og kommenterer, som tipser og informerer, og som er med på å gi meg fine timer i blogglandia. Godt nytt leseår til dere alle!

søndag 8. januar 2017

Bokhyllelesing 2017

Kjære alle nye og gamle bokhyllelesere, nå braker det løs på nytt, med første runde av leseutfordringa Bokhyllelesing 2017! Og allerede nå kan dere begynne med planlegging og påmelding. Kriterier er som kjent at boka du leser må være henta fra din egen haug, stor eller liten, med uleste bøker, slik at denne på sikt minker (i alle fall i teorien, men det forutsetter jo at det går mer ut enn det kommer nytt inn...). Dessuten må boka passe sånn høvelig med den aktuelle rundens kriterier, eller i alle fall være inspirert av dem.

Om du har blogg eller ikke, er ikke så farlig, og det er heller ikke så nøye om du legger ut innlegg om bøkene til rett tid (men det er veldig hyggelig om du gjør det). Det viktigste er å delta og å få orden på den eller de hersens hyllene som bare fylles opp og fylles opp. En god idé kan være å begynne bakerst i kronologien (for eksempel etter bøkenes anskaffelsesår), slik at du fort ser den effekten systematisk lesing har, men her står du naturligvis helt fritt.

Det er Bjørg som er opphavskvinna bak prosjektet og leseutfordringa for 2014, men seint på høsten samme år fikk jeg være med på å klekke ut kategorier for 2015. I 2016 og 2017 har jeg gjort jobben på egenhånd, og jeg håper at resultatet faller i smak hos de fleste. Kategoriene er, som i fjor, basert på tilbakemeldinger, forslag og synsinger fra alle deltakere som har ytra seg om saken. Noen kategorier er tatt helt bort til fordel for nye, andre er snevra inn eller åpna opp i håp om at det da vil være enklere å finne ei bok som passer. Jeg har også lytta til dere når det kommer til lesetid, og gått over fra leseuker til lesemåneder, med det resultatet at det blir litt flere leserunder.

Mange vil kanskje savne en mulighet til å lese på kryss og tvers av ulike sjangre, og derfor vil jeg presisere at der det ikke står noe konkret i avgrensinga kriteriene gir, har du mulighet til å gjøre nettopp det. For å bruke første runde i 2015 som et eksempel: ei bok med grønt omslag kan være en klassiker, ei 1001-bok, en ny, norsk roman, ei barnebok, et skuespill, en ungdomsroman, en sakprosautgivelse, en biografi, ei faktabok og så videre. Du står med andre ord helt fritt! Den største avgrensinga er faktisk dine egne ulesthyller.

Under følger altså kategorier og bolker for Bokhyllelesing 2017. Hvis du ønsker å melde deg på, kan du gjøre det i kommentarfeltet eller på sida Bokhyllelesing 2017 som snart er å finne her på bloggen. Dersom du har spørsmål eller innspill, er det naturligvis bare å ta kontakt. Solid deltakelse, gjerne dokumentert med løpende blogginnlegg og/eller kommentarer underveis, vil, i år som i fjor, ved hjelp av loddtrekning premieres med ei stor bokpakke ved årets slutt. Å lese gammelt lønnes altså med nytt! Og det er vel ikke så verst?

Endringer av året er som sagt at vi går fra leseuker til lesemåneder, slik at det skal bli lettere å huske på lesesirkelboka og ikke falle i stressfella der en alltid ligger etter. Jeg har også forsøkt å åpne kategoriene mer, slik at det skal være lettere å finne aktuelle bøker. På grunn av dette, er det noen av kategoriene som kan forstås på flere måter. Ellers er alt som før, vi er åpne for bokbytter og avmeldinger, og aksepterer tidlig og seint publiserte innlegg, både før og etter lesemåneden. Men nå er det bare å hive seg rundt og kikke i ulesthylla! Følgende kategorier og bolker er gjeldende for året som kommer:

BOKHYLLELESING 2017

FØRSTE RUNDE - JANUAR
- Les ei bok med blått omslag

ANDRE RUNDE - FEBRUAR
- Les ei bok som opprinnelig er skrevet på engelsk

TREDJE RUNDE - MARS
- Les et verk som enten er skrevet eller lagt til perioden mellom 1350-1700

FJERDE RUNDE - APRIL
- Les ei skandinavisk bok utgitt mellom 1945 og 1990

FEMTE RUNDE - MAI
- Les et skuespill eller ei diktsamling

SJETTE RUNDE - JUNI & JULI
- Les ei tjukk bok du lenge har utsatt å lese

SJUENDE RUNDE - AUGUST
- Les bok nummer 15 i ulestbunken/ulesthylla

ÅTTENDE RUNDE - SEPTEMBER
- Les ei bok av en forfatter du ikke har lest før

NIENDE RUNDE - OKTOBER
- Les ei bok med en svært kort tittel

TIENDE RUNDE - NOVEMBER & DESEMBER
- Les ei bok av en forfatter som har mottatt Nobelprisen i litteratur

Mer informasjon vil som sagt komme på ei egen side etter hvert. Og har du ikke ei bok som passer perfekt, så kan du gjerne lese ei bok som passer litt. Det er bedre å lese noe enn å ikke lese i det hele tatt! Så får du kanskje rydda litt i ulesthyllene, du også?

Velkommen til alle sammen, lykke til med bokvalgene og god les!

lørdag 7. januar 2017

Bokhyllelesing 2016 - ei oppsummering

Leseåret 2016 er omme, og vi har allerede begynt på et nytt. Før vi setter i gang med ei ny runde av leseutfordringa Bokhyllelesing 2017, kommer her ei oppsummering av hele opplegget. Hver sjette uke har vi gjort oss klare for ei ny leseutfordring, funnet ei bok i egne ulesthyller og satt i gang. Men hvordan gikk det, egentlig? Hva har vi lest? Hvem har lest? Og hvem har skrevet? 

I første runde leste vi bøker med røde omslag.
Disse var påmeldt:
Hedda skal lese Troilus og Criseyde av Geoffrey Chaucer
Elida skal lese Det jeg elsket av Siri Hustvedt
Silje skal lese On beauty av Zadie Smith
Monika skal lese The Passion av Jeanette Winterson
Beathe skal lese Folkelesnad av Agnes Ravatn
Åslaug skal lese
Elisabeth skal lese The crimson petal and the white av Michel Faber
Silje skal lese
Tone skal lese Det røde rommet av August Strindberg
Ingalill skal lese Glamorama av Bret Easton Ellis
Pia skal lese
Gro skal lese
Berit skal lese Duft av parfyme av Kathleen Tessaro
Birthe skal lese Persuasion av Jane Austen

Disse fullførte:
Hedda leste Troilus og Criseyde av Geoffrey Chaucer
Elida leste The Scarlet Letter av Nathaniel Hawthorne
Silje leste On beauty av Zadie Smith
Monika leste The Passion av Jeanette Winterson
Beathe leste Folkelesnad av Agnes Ravatn
Åslaug leste Kjærlighetens tango av Carolina De Robertis
Elisabeth leste The crimson petal and the white av Michel Faber
Tone leste Det røde rommet av August Strindberg
Gro leste Kimen av Tarjei Vesaas
Berit leste Duft av parfyme av Kathleen Tessaro
Birthe leste Persuasion av Jane Austen
Ingalill leste Sisters Brothers av Patrick deWitt

Frafall: 2

I andre runde leste vi bøker som opprinnelig blei skrevet på tysk.
Disse var påmeldt:
Elida skal lese Lotte i Weimar av Thomas Mann
Hedda skal lese Wilhelm Meisters læreår av Johann Wolfgang von Goethe
Ingalill skal lese noe av Stefan Zweig
Elisabeth skal lese Mennesket er en stor fasan i verden av Hertha Müller
Monika skal lese Radetzky March av Joseph Roth
Beathe skal lese Verden av i går av Stefan Zweig
Åslaug skal lese April av Angelika Klüssendorf
Birthe skal lese
Berit skal lese Sommerfugløya av Corina Bomann
Pia skal lese
Silje skal lese Katharina Blums tapte ære av Heinrich Böll
Silje skal lese

Disse fullførte:
Hedda leste Wilhelm Meisters læreår av Johann Wolfgang von Goethe
Monika leste Radetzky March av Joseph Roth
Beathe leste Verden av i går av Stefan Zweig
Åslaug leste Rød kjærlighet av Maxim Leo og April av Angelika Klüssendorf
Berit leste Sommerfugløya av Corina Bomann og Ett minutts stillhet av Sigfried Lenz
Silje leste Katharina Blums tapte ære av Heinrich Böll

Frafall: 6

I tredje runde leste vi middelalderverk.
Disse var påmeldt:
Elida skal lese Kransen av Sigrid Undset
Åslaug skal lese Dronningsagaen av Vera Henriksen
Elisabeth skal lese Dekameronen I av Giovanni Boccaccio
Silje skal lese How to be both av Ali Smith
Hedda skal lese Flatøybok, bd. II
Ingalill skal lese
Gro skal lese
Pia skal lese
Berit skal lese Kransen av Sigrid Undset
Beathe skal lese Alkymistens bok av Adam Williams
Birthe skal lese
Monika skal lese Wolf Hall av Hilary Mantel

Disse fullførte:
Elida leste Kransen, Husfrue og Korset av Sigrid Undset
Åslaug leste Dronningsagaen av Vera Henriksen
Elisabeth leste Dekameronen I av Giovanni Boccaccio
Hedda leste Flatøybok, bd. II
Gro leste Kransen av Sigrid Undset
Berit leste Kransen av Sigrid Undset

Frafall: 6

I fjerde runde leste vi novelle- eller diktsamlinger fra 2000-tallet.
Disse var påmeldt:
Beathe skal lese Beethoven var en sekstendedel svart av Nadine Gordimer
Ingalill skal lese
Monika skal lese Pastoralia av George Saunders
Elida skal lese Utvalgte dikt av Kolbein Falkeid
Birthe skal lese
Elisabeth skal lese The assassination of Margaret Thatcher av Hilary Mantel
Berit skal lese Skogsus av Hans Børli og Jørn Areklett Omre
Pia skal lese
Silje skal lese By light we knew our names av Anne Valente
Åslaug skal lese Min mor har en saks i ryggen av Unni Lindell
Tone skal lese Enslige utsikter av Kolbjørn Falkeid
Silje skal lese
Gro skal lese
Hedda skal lese Mellom trærne av Gyrðir Elíasson

Disse fullførte:
Monika leste Pastoralia av George Saunders
Elida leste Utvalgte dikt av Kolbein Falkeid
Elisabeth leste The assassination of Margaret Thatcher av Hilary Mantel
Berit leste Skogsus av Hans Børli og Jørn Areklett Omre
Åslaug leste Min mor har en saks i ryggen av Unni Lindell
Tone leste Enslige utsikter av Kolbjørn Falkeid
Gro leste Aften rød, morgen død av Anne B. Ragde
Hedda leste Mellom trærne av Gyrðir Elíasson

Frafall: 6

I femte runde leste vi grannelandslitteratur.
Disse var påmeldt:
Hedda skal lese Melankoliska rum av Karin Johannisson
Pia skal lese
Elisabeth skal lese amatka av Karin Tidbeck
Gro skal lese
Monika skal lese Sommerboken av Tove Janson
Birthe skal lese
Beathe skal lese Eksempel på liv av Helle Helle
Silje skal lese
Ingalill skal lese
Elida skal lese Svenska hem av Monika Björk og Eva Kaijser
Berit skal lese Stallo av Stefan Spjut
Silje skal lese Barndommens gate av Tove Ditlevsen
Åslaug skal lese Bare en natt av Simona Ahrnsted
Ida skal lese Happy Sally av Sara Stridsberg

Disse fullførte:
Hedda leste Melankoliska rum av Karin Johannisson
Gro leste Helbrederen av Antti Toumainen
Elida leste Villa Ibsen av Joan Bille
Berit leste Stallo av Stefan Spjut
Åslaug leste Bare en natt av Simona Ahrnsted
Ida leste Happy Sally av Sara Stridsberg

Frafall: 8

I sjette runde leste vi oppfølgere.
Disse var påmeldt:
Åslaug skal lese Bror min på prærien av Edvard Hoem
Elisabeth skal lese
Silje skal lese Gilead eller Home av Marilynne Robinson
Gro skal lese
Elida skal lese Alberte og friheten av Cora Sandel
Hedda skal lese Innsirkling III av Carl Frode Tiller
Tone skal lese Lucifers evangelium av Tom Egeland
Berit skal lese Husfrue av Sigrid Undset
Birthe skal lese
Beathe skal lese Bror din på prærien av Edvard Hoem
Pia skal lese
Monika skal lese
Ingalill skal lese
Silje skal lese
Ida skal lese Husfrue av Sigrid Undset

Disse fullførte:
Åslaug leste Hvite spor av Emilie Schepp
Gro leste Kronprisen av Alexandra Beverfjord
Hedda leste Innsirkling III av Carl Frode Tiller
Berit leste Husfrue av Sigrid Undset
Monika leste Bring Up the Bodies av Hilary Mantel
Ida leste Charlie og den store glassheisen av Roald Dahl

Frafall: 9

I sjuende runde leste vi skuespill av norske forfattere.
Disse var påmeldt:
Elida skal lese Et dukkehjem av Henrik Ibsen
Hedda skal lese Folkehelsa av Carl Frode Tiller
Beathe skal lese Peer Gynt av Henrik Ibsen
Åslaug skal lese Kven er redd av Carl Frode Tiller
Ingalill skal lese
Pia skal lese
Berit skal lese
Silje skal lese noe av Henrik Ibsen
Elisabeth skal lese
Birthe skal lese
Gro skal lese
Ida skal lese Hedda Gabler av Henrik Ibsen

Disse fullførte:
Hedda leste Folkehelsa av Carl Frode Tiller
Åslaug leste Kven er redd av Carl Frode Tiller
Berit leste Trost i taklampa av Alf Prøysen

Frafall: 9

I åttende runde leste vi bøker av forfattere som har mottatt Nobelprisen.
Disse var påmeldt:
Silje skal lese Døden i Venedig av Thomas Mann
Birthe skal lese Anna Svärd av Selma Lagerlöf
Beathe skal lese Buddenbrooks - en families forfall av Thomas Mann
Hedda skal lese Bestemødrene av Doris Lessing
Elisabeth skal lese
Ingalill skal lese
Monika skal lese Sult av Knut Hamsun
Gro skal lese
Tone skal lese Sværmere av Knut Hamsun
Berit skal lese Korset av Sigrid Undset
Elida skal lese Ungdomstid av Patrick Modiano
Åslaug skal lese Sult av Knut Hamsun
Pia skal lese
Ida skal lese Markens grøde av Knut Hamsun

Disse fullførte:
Hedda leste Bestemødrene av Doris Lessing
Åslaug leste Sult av Knut Hamsun
Ida leste Bønn for Tsjernobyl av Svetlana Aleksijevitsj

Frafall: 11

I niende runde leste vi julebøker.
Disse var påmeldt:
Hedda skal lese Julehelg av Amalie Skram
Silje skal lese
Elida skal lese The Night Before Christmas av Nikolaj Gogol
Ingalill skal lese
Åslaug skal lese Julehelg av Amalie Skram
Elisabeth skal lese
Silje skal lese Emily climbs av Lucy Maud Montgomery
Pia skal lese
Gro skal lese
Monika skal lese Juleoratoriet av Göran Tunström
Birthe skal lese
Beathe skal lese Reisen til julestjernen av Sverre Brandt
Berit skal lese Letters from Father Christmas av J. R. R. Tolkien og Baillie Tolkien
Tone skal lese Bare mjuke pakker av Levi Henriksen
Ida skal lese A Christmas Carol av Charles Dickens

Disse fullførte:
Hedda leste Julehelg av Amalie Skram
Berit leste Letters from Father Christmas av J. R. R. Tolkien og Baillie Tolkien
Ida leste A Christmas Carol av Charles Dickens

Frafall: 12

Oppsummering
Oversikta viser at vi er flinke til å finne uleste bøker og se for oss at vi skal lese den og den boka til det og det tidspunktet, men at det står dårligere til med gjennomføringsevnen. Frafallet øker og øker gjennom året til vi bare er tre-fire stykker igjen. Det virker som om mange har tenkt at når en først ligger etter, er det like greit å skli helt ut i stedet for å slåss med å ta igjen det umulige. Og det har jeg full forståelse for! Hadde det ikke vært for at jeg er vikarierende lesesirkelgeneral, hadde jeg kanskje hoppa over ei runde eller to sjøl. Av og til tar livet mye mer plass enn forventa, og endringer tar det tid å bli vant med. Av og til endres lesehumøret drastisk, eller yndlingsforfatterne svikter, eller de gode bøkene uteblir, en finner ikke riktig bok til riktig kategori, en klarer rett og slett ikke å velge, en mister leselyst og skrivelyst, eller en befinner seg på et sted der en verken leser eller skriver, en får nye tanker og har behov for å tenke dem ferdig uten å bli forstyrra av bøker, eller en opplever å bli forstyrra hele tida når en leser... Årsakene er mange. Uansett er konklusjonen at leseåret 2016 ikke var knall for bokhyllelesinga. Derfor satser vi friskt videre mot 2017!

Den harde kjerna er liten, men vi er en fin gjeng, syns jeg. Vi har lest mye og vært lojale til leseprosjektet. I tillegg til meg sjøl, har både Berit og Åslaug stilt med solid deltakelse, mens Elida, Monika, Gro og Ida har vært hyppige gjengangere. Et klapp på skuldra til dere alle sammen! Det er ikke bare bare å gjennomføre gamle lesemål eller følge leseplaner en ikke har lagt sjøl. Derfor tar jeg av meg hatten for dere, og når den først er av, legger jeg seks navnelapper oppi i samme slengen, mannen min trekker og vi kan gratulere Elida, som er Bokyllelesing 2016s bokpakkevinner! Pakka kommer til deg så fort jeg får adressa di.

Tusen takk til alle som har deltatt, lest, tenkt, skrevet, kommentert og vært en stor eller liten del av Bokhyllelesing 2016! Vi begynner på ny frisk om et par dager. Velkommen skal du være!

torsdag 5. januar 2017

Bokhyllelesing 9: Julebøker

Siste runde av Bokhyllelesing 2016 gikk rolig for seg, og var en svært uformell affære for de få som deltok. Derfor blir ikke dette et langt innlegg der ymse leseopplysninger og innlegg etterspørres, men kun ei kort oppsummering. Temaet var å lese ei julebok mellom 19. og 31. desember 2016, og definisjonen var vid: Ei bok som handler om jul, ei kalenderbok eller ei bok du har fått til jul. Slik kunne alle som ville lese velge og vrake i gamle og nye bøker etter eget ønske.

Nå håper jeg de aller fleste er kommet i mål. Dere som var påmeldt, men som verken har gitt beskjed, lest ferdig og/eller skrevet om boka dere skulle lese, er tatt ut av oversikta (men dere er fortsatt å finne på samlesida). Når dere får lest og skrevet, er det bare å si ifra i kommentarfeltet under, så vil jeg legge dere til på lista. Hvis du ikke får lest det du skulle likevel, er det også fint om du sier ifra. Om det er noen som oppdager feil her, med titler, forfattere, lenker eller noe annet, så legg gjerne igjen et ord om saken.

Slik gikk det med julebøkene:
Hedda leste Julehelg av Amalie Skram
Berit leste Letters from Father Christmas av J. R. R. Tolkien og Baillie Tolkien
Ida leste A Christmas Carol av Charles Dickens

Til dere øvrige: Om dere har lest og sniki ut et innlegg om ei julebok helt uten at jeg har plukka det opp, si ifra! Blei boka borte mellom surkål og ribbe, har dere min fulle forståelse. Jeg håper alle koste seg masse med jul, romjul og nyttår, julebøker eller ei!

For kort tid sia stilte jeg noen spørsmål om lesesirkelens framtid i dette innlegget. Jeg har konsultert litt med Bjørg, bokhyllelesingas opphavskvinne, og gått en del fram og tilbake de siste dagene. Tusen takk for mange flotte innspill - dere er en super gjeng! Og entusiasmen deres, farga av nyttårsoptimisme eller ikke, gjør meg helt sikker på at det blir ei ny runde! Alt som har med Bokhyllelesing 2017 å gjøre, vil snart foreligge, både i et innlegg og under en egen fane. Jeg kan røpe såpass at jeg, etter råd fra dere, går bort ifra leseuker og heller fokuserer på lesemåneder. Og som vanlig skal årets første utfordring gå i farger. Hvilken farge det blir, vil jeg snart komme tilbake til.

Jeg har også gjort klar ei bokpakke som skal sendes ut til en heldig vinner, og denne trekkes på lørdag.

Fortsatt god leseuke!