tirsdag 13. mars 2018

Bokhyllelesing: Anne Brontë

Bildekilde: Bokelskere
I 1847 sitter den middelaldrende Gilbert Markham og skriver et langt brev til sin svoger Halford. Gilbert skylder han en historie, en personlig en, og er nå endelig kommet fram til hva han skal skrive. Brevet tar oss med tjue år tilbake i tid, til den gangen da Markham levde et lett og ubekymra liv fylt med en jordeiers plikter, hardt kroppsarbeid, lesing og fascinasjonen for nabojenta Eliza Millward. Han er lykkelig og naivt uvitende om det meste, for verden er liten og erfaringene få. En dag får han høre at det er noen som har flytta inn på det ubebodde godset Wildfell Hall på utsida av egnen. Det er ei kvinne, hun er ung, og enke allerede, og med seg har hun den lille sønnen sin. Som om ikke det er nok, er det ingen som kjenner forhistoria hennes. Alt de veit, er at hun er maler, og at hun lever av å selge maleriene sine.

Markham bryr seg ikke nevneverdig om alt sladderet. Men på en av sine mange turer rundt på heden mellom hans gård og hennes leiegods, der Markham rir, går tur eller jakter, møter han Mrs. Graham og vesle Arthur. Og fra da av tar livet hans en annen retning.

For Mrs. Graham er så stolt og sta og sterk at han blir både sint og irritert. Og etter hvert blir han imponert også, for hun diskuterer og debatterer uten å holde tilbake, og sjøl om han ikke er enig, er hun overbevisende. Blant annet er hun svært opptatt av sin sønns oppdragelse, og har tydelige tanker om hvordan den skal være. Markham ler av henne og mener at hun gjør sønnen sin skjør og avhengig av henne når hun diller og stuller slik med han, men hun holder stand og gir mange eksempler på hva hun gjør, uten redsel for å bli vurdert av andre. For å gjøre han immun mot alkoholens ødeleggende kraft, blander hun vinen eller ginen med et brekningsmiddel, slik at han alltid blir dårlig og dermed ikke liker alkohol. Det vil hindre at drikkfeldighet blir en av hans laster, mener hun. Diskusjonene deres er heftige, og Markham er ofte frustrert etterpå. Mrs. Graham er så ulik Eliza! Hun er så lite kvinnelig i sin framferd, og forholder seg ikke til de sosiale normene for sitt kjønn! Hvordan skal en håndtere et slikt menneske?

Mrs. Graham på sin side er ganske tydelig på at hun ikke skal håndteres. Han, som er egnens spradebasse og skjørtejeger og det som verre er, kan få besøke henne, som alle andre, men hun vil ikke bli godt kjent. Og han får overhodet ikke lov til å beile! Om han skulle finne på det, er det slutt på relasjonen mellom dem med en gang, og han vil ikke lenger ha adgang i hennes hus. Markham er sjokkert. Hvordan kan hun være så brutal? Og i tillegg svinger hun slik, munter i det ene øyeblikket, streng og avvisende i det neste. Er det noe han sier eller gjør? Han kan se at hun tenker, ansiktsuttrykket endrer seg, hun retter ryggen eller snur seg vekk, hun kan avslutte samtalen like brått som den begynte og trekke seg helt bort, rope på Arthur og bare gå. Og tilbake står Markham og betrakter henne, dette mysteriet av ei kvinne, Helen Graham. Når han spør, får han ingen svar, når han forsøker å snakke om noe personlig eller privat, blir han avvist. Hvem er hun egentlig? Og hva er det hun skjuler?

Og det er kort sagt det denne boka, som strekker seg over drøye seks hundre sider, handler om. Kvinnen på Wildfell Hall (1848) er ei lang historie om kvinna Helen Graham, og om hele hennes liv, med særlig fokus på perioden fra hun er atten år til hun er tjueåtte. Men historia er ført i pennen av en mann, og mange andre passasjer er også lagt i munnen på menn, så en kan jo spørre seg om det er en eller flere upålitelige fortellere her? Slike sprik mellom hennes virkelighet og deres virkelighet er interessante tankekors, og som leser er det umulig å ikke gjøre seg noen refleksjoner underveis. 

Videre er det ikke til å stikke under en stol at forfatter Anne Brontë, også kjent under pseudonymet Acton Bell (1820-1849) ikke bare leiker seg med samtidas mer eller mindre rigide kjønnsrollemønstre, hun utfordrer dem, avslører dem, og setter dem i et svært grelt lys. For å si det med oversetter Peter Fjågesund (f. 1959), som også har skrevet etterordet til boka: Dagens lesere må være klare over at Helen opptil flere ganger bryter loven. Hun skal, som kvinne, være totalt underlagt sine mannlige slektninger eller sin ektemann i ett og alt, hun er deres eiendom og står kun til deres disposisjon. Så lenge hun er ugift er hun en byrde, etterpå er det ingen som bryr seg.

Ekteskapet som institusjon blir dermed bokas hovednedslagsfelt. Hvordan kan det britiske samfunnet, som allerede på den tida på så mange andre områder er kommet så langt, godta at halvparten av landets befolkning blir holdt som ulønna slaver av den andre halvparten? Hvilket menneskesyn ligger til grunn for en slik praksis? Hvilke fornuftige lovverk støtter opp om det, tillater det? De fleste ekteskap er arrangerte og uten alle former for kjærlighet, i alle fall blant de bedrestilte, og kvinnene er helt uten juridiske og økonomiske rettigheter på alle samfunnsplan. De mister råderett over egen formue og egne gjenstander i det de gifter seg, i tillegg til at de må ofre alt av tid, ressurser og krefter for å prioritere ektemann, eventuelle barn og husholdninga. Kvinna har heller ikke rett på skilsmisse. Fram til 1857 kan det kun innvilges gjennom kirkerettslig dom eller ved et parlamentsvedtak, noe som i praksis er så å si aldri. Hun er sin manns eiendom i ett og alt, og han kan gjøre hva han vil med henne.

Hvorfor er dette så viktig? Jo, fordi forfatter Anne Brontë har, som sine søstre, en genial struktur og oppbygging av boka. Hennes omfattende verk, som består av tre deler på om lag to hundre sider hver, noe som var vanlig for "ordentlige" romaner på den tida, er ytre sett en brevroman: Rammefortellinga er som sagt at Markham skriver brev til Halford. Men midt inni det hele er det ei dagbok som tar over. Det er Helens dagbok, og gjennom den følger vi henne som ugift attenåring der hun frydefullt deltar i sesongens festligheter, vi får skildra den skjebnesvangre forelskelsen hennes og det påfølgende ekteskapet, og deretter alt som hender med henne. Uten å avsløre for mye, vil jeg bare minne om at hun på et tidspunkt faktisk dukker opp på Wildfell Hall, men hvorfor, vel, det får dere finne ut av sjøl.

Det er en mektig roman den yngste søsteren Brontë har skrevet. Og hun er, gjennom den, mye modigere enn sine eldre søsken. Slik Peter Fjågesund påpeker, så holder Charlotte Brontë seg helt innafor alle konformitetskrav med sin Jane Eyre: Mannen har her ei gal kvinne innelåst på loftet, som tilfeldigvis også er kona hans. Hos Emily Brontë finner vi også galskap, kjærlighetens galskap og sorgens desperasjon, særlig skildra hos Heathcliff. Vel var de fostersøsken, han og Catherine, men de var også sjelevenner, og slikt kan vel unnskylde så mangt. Hos Anne Brontë er alt snudd på hodet. Riktignok er Helen ung og forelska og trår med de beste forsetter rett inn i et destruktivt ekteskap, men her fins ingen sjelevenner, bare falske eder. Hun tror at hun med godhet, gudfryktighet og eksempelets makt kan omvende sin ti år eldre mann, som har så mange laster at hun ikke kan telle dem. Det er juridisk og religiøst sett hennes plikt og eneste oppgave: De to er ett. Og hva kan en egentlig gjøre, når det vonde og vanskelige ikke tar form av utagerende galskap, og ikke kan låses inne, men får vandre fritt rundt i samfunnet og spre sin gift? 

Anne Brontë trykker hardt og lenge på akkurat dette punktet, og viker ikke i sine svært realistiske, nesten naturalistiske, og vonde skildringer av den nedadgående spiralen Helen er fanga i. Der Jane Eyre er vittig og Stormfulle høyder er spennende, er Kvinnen på Wildfell Hall en lang utholdenhetsprøve for både hovedperson og leser. Forfatteren skildrer hver minste lille endring i forholdet mellom ektefellene - ansiktsuttrykk, stemmebruk, talemåter, blikk, kroppsspråk, oppførsel, holdninger, psykiske og fysiske sammenstøt. Løgn for løgn blir avslørt, og den harde virkeligheten stiger opp fra sidene. Både Helen og mannen hennes er fiktive personer, men jeg personlig tviler ikke på at dette var realiteten for svært mange kvinner både i Storbritannia og i andre land, Norge inkludert, gjennom mange hundre år - dog ikke like framtredende i alle samfunnslag og til alle tider. Her i Norge har vi Camilla Collett (1813-1895) som noen år seinere (1854/55) tematiserer og avslører ekteskapet som institusjon på lignende måte i romanen Amtmandens Døttre. Kanskje hun leste Anne Brontë? Kvinnen på Wildfell Hall var nemlig den av Brontë-bøkene fra 1848 som solgte best, og vi veit at Collett leste mye britisk litteratur. Romanen blei slakta av kritikerkorpset, men det er helt tydelig at Brontë traff noe i samtida og i kvinnene som leste. Jeg tror at de, trist nok, opplevde gjenkjennelse.

Og dette med å holde på fasaden er dessverre en tematikk som aldri går av moten. Jo høyere opp en befinner seg på samfunnets rangstige, jo viktigere er det å holde fast ved det som forventes. Og hva med alle glattpolerte overflateliv en møter gjennom sosiale medier? Anne Brontës roman ville ikke vært mindre flammende om den blei skrevet i dag! Ei heller er kontrasten mellom kvinnerolle og mannsrolle noe som bør forbli ubehandla - og heldigvis tas det stadig opp, både i mediene og i skjønnlitteraturen. I omtrent et halvt års tid har Me Too-kampanjen spredt seg til svært mange land og yrkesgrupper, og Helen er dessverre ei av mange som kunne brukt emneknaggen flittig. For sjøl om hun ikke voldtas, krenkes hun systematisk fordi hun er kvinne, og mannen som krenker, gjør det fordi det er hans rett som mann - og ektemann. Vi må ikke glemme at dette er realiteten for flertallet av verdens jenter og kvinner også i dag. Og det er på grunn av slike modige skildringer og usminka sannheter at Kvinnen på Wildfell Hall framholdes som en av de første gjennomførte feministiske romaner.

På disse måtene, og mange, mange flere, er Kvinnen på Wildfell Hall en roman som fortsatt er aktuell, og som så absolutt fortjente å endelig komme i norsk språkdrakt - oversettelsen fra 2016 er den første! Sjøl om skildringene er langsommere enn vi er vant til, sjøl om Brontë dveler ved natur og landskap, gir rom til lange assosiasjoner og tankesprang og bruker en teknikk som kan minne om Virginia Woolfs (1882-1941) stream of consciousness, og sjøl om spenningsnivået i dagboka ligger på et indre plan og kan hende vil oppleves som langsomt av mange, er det ei bok som er verdt å lese, og som gir et enormt utbytte til rett leser. Og om en syns det går trått underveis, må en huske på at Anne Brontë med sin detaljrikdom skreller av lag for lag av en utbredt og skadelig mannskultur som det var på høy tid å endre. Enda skulle det ta lang tid, for stemmerett til britiske kvinner blei ikke et faktum før i 1918, med fulle rettigheter ti år seinere. Jeg tror at bevisstgjørende og tankevekkende bøker som nettopp denne bidro i modningsprosessen, og slik er boka også et stykke kulturhistorie.    

Underveis i lesinga fikk jeg en assosiasjon til et eventyr jeg ikke har lest på lenge, men som jeg var svært opptatt av under studiene for noen år tilbake. I en av Charles Perraults (1628-1703) samlinger finner en et eventyr med tittelen "Ridder Blåskjegg". Blåskjegg er en svært sjarmerende mann som kan kunsten å beile. Vel er han stygg med det blå skjegget, men han er også utrolig rik og galant, og etter å ha vært med han på et landsted i åtte dager, er det naturligvis ei ungjente som tenker at han ikke er så ille, og sier ja til ekteskap. Men Blåskjegg har - bokstavelig talt - skjeletter i skapet, nærmere bestemt sine seks tidligere koner. Naturligvis er dette eventyret langt unna Kvinnen på Wildfell Hall og kanskje mer i retning av Henrik VIII, men likevel: Helen går i samme felle som den andre unge jenta. Og deres ektemenn skjuler begge hemmeligheter av verste sort, som gjør livet vondt for dem. I eventyret er dette konkretisert med døde kropper, i romanen er det synd. Mannen til Helen bryr seg ikke om sine mange synder og sin framtid i Helvetet, han fortsetter å ture fram som han gjør, sjøl om det er ødeleggende for alle rundt han, han sjøl inkludert.

Dermed blei jeg sittende å lure på om Anne Brontë kjente til eventyret om Blåskjegg. Det er ikke umulig, da hun var ei svært belest kvinne, noe boka, med sine mange bibelsitater og -referanser, beviser. Hun har også kjent til mange andre tekster, lyrikk, filosofi og romaner, så det er ingen tvil om at det blei lest, tenkt, skrevet, sitert og parafrasert på heden. En slik stor mengde av intertekstualitet er naturligvis uhyre interessant for en fagidiot, og det er stilig at bokas oversetter også deler en slik glede og videreformidler det som står i den britiske standardutgaven av verket. Da får også norske lesere en mye bedre forutsetning for å forstå samtida og verket. Kvinnen på Wildfell Hall er fremragende oversatt av Peter Fjågesund, som også har skrevet et klokt og reflektert etterord som i alle fall har påvirka denne leseren. Og det er jeg takknemlig for. 

torsdag 8. mars 2018

Begynnelser

Bilete: Bokelskere
Livet forstås baglæns, men må leves forlæns, skreiv den danske filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855). Det har glide inn i språket som eit ordtak, der den meir norske ordlyden er "Livet må leves forlengs, men forstås baklengs". Og det var dei orda som kom til meg då eg hadde lese ferdig Begynnelser (Aschehoug, 2017) av Carl Frode Tiller (f. 1970). For der opner Tiller rett og slett med slutten. Enden på livet, enden på tilværet slik vi kjenner det, ebbar ut idet boka tek til. Og etterpå såg eg jo at same sitat er trykt bakpå smussomslaget, som eg alltid lèt vere å sjå på og tek av ei bok når eg les ho.

Lengje var eg i tvil om eg skulle skrive om det her, heile dette grepet til Tiller med å byrje bakfrå. For min del er det ein såpass vesentleg del av boka at eg er usikker på om eg avslørar for mykje når eg røpar det. Men: Det står attmed bakpå boka, saman med innleiiande sitat. Då må det vere greitt. Men det einaste originale ved boka er nett dette grepet. Elles er alt som det plar vere hjå Tiller. Det er kan hende ein fordel å vere klår over ein slik rangsnudd struktur før ein les, slik at ein ikkje vert frustrert eller forvirra. Samstundes skulle eg ønskje at forlag og forfattar hadde halde det løynt.

Attende til forteljinga: Me er i første kapittel, som ikkje har namn eller tittel. Hovudpersonen Terje ligg på sjukehuset. Han opnar augene, høyrer stemmene til mor si og søster si. Han får med seg alt dei gjer og seier, men dei verkar ikkje å sjå han. Dei ser korkje på han eller mot han, heller rett gjennom han. Og han tenkjer at no døyr eg, det er dette som er å døy. Men korleis gjekk det slik? Korleis kan det ha seg at ein vaksen mann med eit meiningsfylt arbeid, kone og born, velje å take sitt eige liv? Og kan ein nokon gong svare på, og forstå, fullt og heilt, eit slik umogleg spørsmål?

Langt på veg er boka til Tiller ei undersøking. Ei undersøking av kva element i eit liv som får det til å bikke over nett når det ikkje skal. Tiller søkjer og leiter fram ulike faktorar i og kring livet til Terje som til saman vert ein uhandterleg masse, som til slutt vert for mykje. Sett kvar for seg er det ikkje mykje. Kvar for seg er kvar hending, kvar konflikt og kvar krangel liten nok til å verte retta opp att. Men det skal syne seg å ikkje vere heilt så enkelt.

Frå byrjinga, det vil seie slutten, går me steg for steg attende i livet til Terje. Me får høyre om kva som hender to dagar før, dagen der Terje i frustrasjon og sinne og vonlause køyrer over i motgåande køyrefelt for å fullt medvite kræsje med eit vogntog. Me får høyre kva som hender ein månad før det igjen, tre dagar før det igjen, tre månadar før det igjen og så vidare. Saman med forfattaren nystar me oss attende i eit heilt vanleg liv, episode for episode. Heilt til dei daglegdagse skildringane brått ikkje er så daglegdagse lenger, og me som les skjøner at Terje har hatt eit val mellom to heilt ulike liv, ikkje ulikt fleire av lagnadene me råkar i Innsirkling-trilogien (2007, 2010, 2014). 

Styrken hjå Tiller er som vanleg skildringane av det psykologiske spelet mellom dei sentrale personane, og dei mellommenneskelege konfliktane deira, særleg knytt opp mot kroppsspråk og munnleg kommunikasjon. Forfattaren skildrar korleis ein er vrang og småleg med dei ein er glad i, kor lett det er å seie noko vondsinna som ein veit sårar, kor vanskeleg det kan vere å velje å vere god. Vidare har han ein grunnleggjande forståing for det mørkret som alltid er i eit menneske, og som i nokre tilfelle kan ete ein opp innanfrå. Eit mørker som kjem snikande, som alltid ligg ulmande... Er det då meint å vere slik? Er det mørkret noko ein har arva, som ligg i gena, som ein difor ikkje kan noko for, ein berre er slik? Eller kan ein aktivt velje sitt eige liv, på ny og på ny, lausrive frå kva ein kjem frå og kven ein er? Slik handlar boka like mykje om skapinga av ein identitet som livet til Terje.

Men mest av alt er det døden, den endelege avslutninga. Alle frampeika, symbolikken - vegen dit vert så klokkeklår når ein har lese heile boka. Og ho ender, i byrjinga, med døden. Ordtaket er difor heilt på sin plass. Slik er det litt ironisk at boka er kalla Begynnelser. Samstundes skjøner eg kvifor. Kvart kapittel i boka er ei byrjing, ein start. Og frå kvart kapittel kunne livet til Terje kan hende tatt ein annan veg. Men noko i han, i oss alle, trur eg, gjer at me langt på veg er tru mot røtene våre. Me ber med oss ei fortid som me ikkje kan sjå vekk ifrå, ei ballast som gjer oss til nett den me er. Slik eg ser det, er Terje ein mann som kjempar heile livet. Han vil ikkje vere nett den han er. Han vil ikkje verte slik som dei andre i familien, men veit at han liknar. Han vil ikkje kjenne på mørkret, vil ikkje sjå det.

Men det kjem snikande kva enn han, eller me, gjer. Det er jo der støtt. Og det er der det heile ender.

lørdag 3. mars 2018

Vårlesing

Det verken føles eller ser ut som vår her hos meg. Snøen ligger fortsatt høy på takene og langs veiene og foran huset er snøfonna så stor at ungene snart kan klatre opp på taket for egen maskin. Vinden er kald og sur, minusgradene er mange, dørene på bilen fryser igjen om nettene, hengelåsen til boden må jevnlig brytes opp og en nøkkel er allerede knekt, lokkene til søppelbøttene iser igjen og er av og til umulige å få opp, trappa er islagt og må gås over, ikke på, spettet er henta fram og brukes jevnlig, men det fryser på igjen hver natt, ungene snubler i issvullen ved nedløpet, bøtta med strøsand er snart tom, posten er bare en vassen masse i postkassa fordi det snør nedi og så videre. Det er kaldt og surt og fortsatt veldig vinter. Men! Himmelen er blå og sola skinner, sjøl om den ikke varmer noe særlig, og lufta er klar og frisk. Våren er, trass i få tegn enda, i anmarsj.

Alexander L. Kielland
Nå som jeg har fått unna en ganske lang lesekø, ligger Kielland atter en gang nokså høyt opp i bunken. Han er faktisk nummer fire! Og det er vel og bra, for da blir han kanskje lest om kort tid, med mindre ei anna ulest bok sniker i køen.

Jens Bjørneboe
Jeg har nylig henta fram igjen Jonas og ser fram til å lese den ferdig denne gangen. Men jeg merker at det er en type tekst det er utfordrende for meg å lese nå - den er knallgod og rørende og vond, men jeg har fokus et litt annet sted, og må derfor jobbe meg vei gjennom boka. Da tar det nødvendigvis lenger tid.

Per Olov Enquist
Nå som jeg har lest Fjellet med de tre grottene, er det kanskje på tide å vende nesa mot Et annet liv. Det er ei bok jeg lenge har hatt lyst til å lese.

Marita Fossum
Fossum må bare vente, her er det mange om beinet, og en kan bare lese ei og ei bok, sjøl om en kan holde på med flere samtidig. Og fordi jeg ennå ikke har kasta meg på lydbokbølgen, blir lesing også en ganske dominerende aktivitet når jeg holder på med den, og den er ugrei å kombinere med mye annet (men jeg holder fast på tannpusslesinga og leiter etter neste kveldsstellbok).

Tre riddersagaer
Også denne boka skal leses i vinter! Nå har jeg drassa den med meg rundt lenge nok, så når jeg er i mål med Jonas, blir det denne. Det er i alle fall planen, men som en veit: Leseplaner brytes både støtt og stadig.

Bjørn Bandlien og Frans-Arne Hedlund Stylegar
Kringla Heimsins er ferdiglest og omtalt, og omtalen finner du her! Ypperlig kveldsstellbok. Også denne utgivelsen fra radarparet anbefales.

Ian McEwan
Barneloven ligger klar i ulestbunken og konkurrerer med Lykksalighet om hvem som blir neste bok ut, etter at det påbegynte er ferdiglest. Hipp som happ, på mange måter, for begge skal jo leses.

Bokhyllelesing 2017
Fjorårets leseutfordringer venter fortsatt, dessverre. Til runde ni er det Jonas, runde ti En herregårdssaga. Når jeg er i mål med begge, skal jeg juble!

Anne Brontë
Kvinnen på Wildfell Hall er halvlest, og for ei bok det er så langt! Jeg er forbausa over at alle de tre søstrene Brontë har slike særegne litterære grep, særlig komposisjonsmessig. Det er imponerende! Det må ha foregått litt av hvert på den heden de bodde på - tenk å være flue på veggen! Jeg koser meg med boka og forsøker å få den til å vare så lenge som mulig...

Roskva Koritzinsky
Jeg har ennå ikke sett verden er lest og omtalt svært kort i samleinnlegget du finner her. Jeg er overraska over nominasjonen til Nordisk Råds Litteraturpris, for å si det sånn.

Ingvild Holvik
Premien for alt, den andre utgivelsen fra Ingvild Holvik, er ei nydelig, nydelig bok, som virkelig anbefales. Hun skriver både presist og usentimentalt, men likevel varmt og rørende. Omtale finner du her.

Aina Villanger
Jeg har også fått skrevet om Baugeids bok, ei bok som i begynnelsen var litt vanskelig å få grep om, men som etter endt lesing var både spennende og interessant, annerledes og underholdende, med Villangers skråblikk på samtida. Anbefales!

Kristin Storrusten
Barsel er blitt en slags farsott blant nybakte mødre, og godt er det: Av og til må slike farsotter også være lyrikk, og ikke bare håpløse mobilspill og femti nyanser av jeg veit ikke hva. Mer lyrikk ut til folket! En kort omtale fins i samleinnlegget.

Johannes Gjerdåker
Glimesteinar frå islandsk visetradisjon var nok en av fjorårets fineste utgivelser, og da tenker jeg både på omslag og innhold. Jeg har virkelig kost meg med boka og håper den finner veien til mange, mange lesere.

Runa Fjellanger
På motorveiene falt ikke helt i smak hos meg, og hvorfor kan du lese om her.

Carl Frode Tiller
Fjorårets Tiller-roman, Begynnelser, er fortsatt ikke omtalt - jeg veit ikke helt hvordan jeg skal gripe den an. Men det kommer vel, det som det meste annet. Og om du lurer, så kan jeg avsløre at jo, den var god.

Tania Kjeldset
Novellesamlinga Halloween fra 2017 er snart ferdiglest, og deretter følger det sikkert en omtale. Men inntil videre holder jeg klokelig tett.

Bokhyllelesing 2018
De to første rundene av Bokhyllelesing 2018 er allerede gått av stabelen. Til første runde leste vi gule bøker, og jeg valgte meg tidligere nevnte Fjellanger. Til andre runde skulle vi finne fram gamle og/eller historiske bøker, og her koser jeg meg med Anne Brontës Kvinnen på Wildfell Hall, som jeg dessverre snart er ferdig med - tid og sider går fort når en koser seg! Til runde tre nå i mars skal vi plukke fram ei novellesamling, ei diktsamling eller et skuespill. Jeg har landa på Susanna Moodies dagbøker av Margaret Atwood, og gleder meg til å lese! 

Ønsker dere riktig god vårlesing!

tirsdag 27. februar 2018

Fem kjappe

Ikke alle bøker trenger sin egen lange og utfyllende omtale. Noen titler fortjener bare noen ord, andre må ikke skrives i hjel, men håndteres lett, enkelte kan så lett ødelegges for andre med pjatt og prat, atter andre er det vanskelig å skrive om. Uansett er det av og til greit å holde seg i det korte formatet. Her kommer derfor fem raske omtaler av bøker som nylig er lest. 

Bildekilde: Bokelskere
Barsel av Kristin Storrusten (Tiden, 2017)
Diktsamlinga Barsel er brukslyrikk av god kvalitet, som taler direkte til særlig alle kvinnene som sitter i småbarnsfella og av og til kanskje jamrer seg litt over at livet så plutselig tok en så brå vending. Diktene er virkelig ikke sutrete, men gir rom for det melankolske også, i alt hverdagskaoset som følger med babyer og skriking, amminger og trilleturer. Storrusten (f. 1986) viser videre fram at det er høydepunkter i en slik del av livet også, som smil fra den lille, kos og stell og de dagene da alt går bra. Så får det bare være at kroppen slenger på halv tolv, at puppen dingler løst og at en ikke helt føler seg som seg sjøl. Det kommer, det kommer. Ei fin trøstegavebok til ei litt oppgitt barselkvinne.


Bildekilde: Bokelskere
Krigeren på fanget av Hege Woxen (Tiden, 2017)
Små dikt fra et lite liv på vestlandet. Der Storrusten er midt i familiegalskapen som midlertidig senker seg over heimen ved ankommelsen av en liten en, har Woxen (f. 1975) større barn, og kan derfor reflektere på en annen måte. Og stort sett er det også bare det det er i denne boka, små refleksjoner rundt barn og barndom, å vokse opp, å være forelder, at tida går. Mye handler helt konkret om hva de gjør, disse barna, som å lese, leike, være ute, bråke inne, men like fort kan det snu og være en mors betraktninger, eller ei kvinnes, eller en forfatters. Det gjør diktsamlinga sprikende og mye mindre ensarta enn Barsel, men samtidig kanskje også mer sann, da den speiler flere deler av et voksenliv. Et tankekors er hvordan en har tenkt at tittel og forside skal jobbe sammen her. For meg harmonerer kjole og kriger ikke særlig godt. Utgivelsen er ikke særprega verken i språk eller bilder, så den går nok fort i glemmeboka. Dessverre.


Bildekilde: Bokelskere
Glimesteinar frå islandsk visetradisjon ved Johannes Gjerdåker (Samlaget, 2017)
Johannes Gjerdåker (f. 1936) må være en av de lærdeste mennene vi har her til lands, til stor glede for alle som setter pris på godt oversetterarbeid! Her har han bryna seg på en islandske visetype kalt ferskeytla, en sjanger som har vært populær på sagaøya fra 1300-tallet og fram til i dag. Det gir oss litt av et spenn blant tekstene i boka! Gjerdåker har arbeida med gjendiktningene i mange år, og det bærer diktene også preg av. For her klinger det så godt i hver eneste strofe, orda er velvalgte og presise, krav til rytme og klang er ivaretatt, og i tillegg kommer det sterke budskapet:

Tyngste sorg og sælast gleda
sviv i tagnad kvar si lei;
dei eig ikkje ord å kveda,
einast tåra kved for dei. 

Visene er delt inn etter ulike temaer, som Kjærleik, Tunglynde og Etikk, og under hver eneste vise står navnet på opphavskvinna eller opphavsmannen. Og interessant nok er det mange kvinner med i utvalget, og de står for mange av de beste visene, skriver Gjerdåker i forordet. Ferskeytla består som regel av ei strofe på fire verselinjer, for hele poenget er at dette skal være et kort og konsist enkeltdikt. Men utvalget i boka viser at ofte er kan diktet være to eller tre strofer langt, så lenge det ikke går utover form og innhold. Slik står denne utgivelsen på mange måter i sterk kontrast til de to foregående. Utgivelsene fra Tiden er hverdagslig dikting, med et mye mer tilfeldig preg, dette er litteraturarv. Glimesteinar frå islandsk visetradisjon er ei vakker gavebok til alle som er glade i lyrikk eller det islandske, og er flott variasjon å bruke i for eksempel en tale. Det er ei bok jeg kommer til å vende tilbake til, mange, mange ganger. 


Bildekilde: Bokelskere
Jeg har ennå ikke sett verden av Roskva Koritzinsky (Aschehoug, 2017)
Så er det over til novellene med denne utgivelsen. Jeg har ennå ikke sett verden var ei bok jeg hadde store forventninger til, men som alltid når slikt skjer, er det også stor fallhøyde. Og slik blei det denne gangen. Jeg likte verken språket eller stilen, tonen eller stemningene, og opplevde derfor at boka ikke traff meg i det hele tatt. Innimellom var det naturligvis noen fine formuleringer, men de var alt for få til å bære helheten. Videre er novellene prega av veldig mye telling og veldig lite showing, for å bruke en annen variant av den mer berømte "show, don't tell". Og det blei ikke vellykka her. I tillegg reagerte jeg på at disse seks ulike novellene, som omhandler ulike mennesker, fortelles så likt. Det virker som om alle hovedpersonene tenker og føler likt, er i samme modus og bevissthetsstrøm, og det er ikke troverdig. Koritzinsky (f. 1989) er forøvrig en forfatter som har fått mye kritikerros, men det blir nok ikke mer av henne på meg. 


Bildekilde: Bokelskere
På motorveiene av Runa Fjellanger (Oktober, 2017)
Romanen På motorveiene var min gule bok i januar, og også årets første bok ut i Bokhyllelesing 2018. Men det var ingen god start, dessverre. Boka, som etter baksideteksten skulle være en "rastløs roadtrip" med kryssklippinger mellom før og nå, er en eneste lang og traurig transportetappe som ikke leder noe sted. Før og nå framstår ikke som noe nødvendig eller vesentlig, men et middel for å forhindre at ikke leseren også nesten forgår av kjedsomhet, fordi, som forfatteren skriver, de to ungjentene Anna og Ida kjører på støvete veier, de kommer til enda et motellrom, enda et dynelaken, enda et trangt bad, enda et landskapsbilde på veggen og så videre og så videre. Det skildres ikke spennende, og er ikke spennende. Den spenninga som er lagt inn, er av det erotiske og billige slaget. Den var for enkel, for tilgjengelig, for opplagt og alt for klam. Om jeg hadde vært interessert i å lese om jenter som har seg, hadde jeg valgt ei anna bok. Sjøl om Fjellanger (f. 1992) er debutant, forventer jeg noe bedre når kulissene er Europa, når hovedpersonene er unge og en som forfatter kan gjøre hva en vil og dikte inn hva som helst. Og jeg forventer at en i det minste kan markere for replikk og ikke skrive hele teksten med tjukk font.

mandag 26. februar 2018

Premien for alt

Bilete: Bokelskere
Det var ikkje slik det skulle verte. Mykje kunne ho drøymt om, ønskt seg, trudd, men aldri dette. At ho, ei byjente, skulle verte buande på bygda. At ho skulle si ja til han Per, berre av di det ikkje kom nokon andre. At Per skulle døy så tidleg, og at ho skulle verte buande. På garden, i huset, med veven og sonen og luktane og lydane og utsikta ned mot fjorden og øya. At Thomas skulle ende opp ute på øya, han med. Og at ho skulle verte så åleine.

Mali Fredrikke Sjursen er 79 år. Etter eit langt liv er ho vorten sjuk og sengeliggjande. Ho ligg åleine på rommet og treng hjelp til alt. Ho kan ikkje gå sjølv, ikkje kome seg på do, ikkje vaske seg. Men ho er heilt klår i hovudet og ser verda kring seg i mjukt lys og skarpt mørker. Svigerdottera Inga gjer det ho kan, men samstundes held ho avstand til den gamle. Det er mykje dei ikkje er einige om. Til dømes dei gamle teppa, vevane til ho Mali og svigermor hennar, gamle vevar med bilete i nydelege mønster. Mali vil ha dei, Inga hiv dei ut så fort ho kan.

Du gir dei ikkje bort, seier eg. Dei er ikkje dine.
Eg tenkte at du kunne låne dei bort, seier Inga. Som til ei utstilling.
Dei har ikkje noka kunstnarleg interesse, seier eg.
Dei har vakre farger, seier Inga. Så mykje tid som du har brukt på dei, eg skjønner ikkje at du berre vil ha dei liggande og samle støv inne hos deg sjølv? Eg er sikker på at Elvira vil bli stum av begeistring.
Du eig ikkje skam, seier eg. Eg er fullt klar over at du vil bli kvitt dei. Har du gitt meg noko svar på kva som hende med dei teppa som hang i stova, etter at du tapetserte? Nei! Dei er det Ingeborg som har laga, er du klar over det?

Barnebarnet Veronika bur der med. Ho er ung og veit ikkje heilt kva ho vil eller skal. Men ho er snill med bestemor si. Det er naboen Albert med. Han er gammal, og har alltid budd i huset rett ved Mali og Per og dei. No har han fått seg hjelp heime, ho Magda, av di han må reise for å vitje bror sin, Kåre. Det går ein støkk gjennom Mali. Er Kåre sjuk? Han skal døy, seier Albert, og Mali må blunke unna gamle minne. 

(...) Så gjekk det i døra. Eg kasta eit blikk i spegelen, oppover, rett i ulveauga.
Kåre skauv døra halvt igjen, kom nærare, nesten inntil. Han opna munnen, trekte pusten. Så snudde han og gjekk raskt ut igjen.
Blikket hans gløder framleis i meg.
Eg riv opp døra. Kåre, seier eg. Brenn du inne med noko? Kåre snur seg, kjem tilbake til meg. Låser døra bak seg. Legg hendene på brysta mine. Pressar meg mot veggen.

I veggane i heile dette huset, på denne garden, i denne bygda, er alle minna. Over golvet der borte, på badet, i kjøkenet, i hagen. Og no vil ho Inga at Mali skal flytte. Vekk frå rommet og huset og garden og vevane og solskinet i eiketreet og den blenkande fjorden. No vil Inga ha ho inn på sjukeheimen. Men det er berre for ei stund, seier Inga. Tre veker. Mali skal vere på sjukeheimen og verte frisk. Verte rehabilitert. Ho vil verte fulgt opp, få den hjelpa ho treng. Mali veit mest ikkje kva ho skal tru. Ho har aldri ønskt å vere på ein sjukeheim! Ho vil berre vere heime. Der kan ho sitje ute og kjenne vinden mot andletet, angane fra tre og eple og fjord, og vere i eitt med minna. Dei gode og dei dårlige.

Alt ein brenn inne med. Eller skyv frå seg. Skyv frå seg menneska for å sleppe å bli mint om alt som ikkje kan gjerast ugjort. Heilt til det siste. I staden for å lette seg for det som ligg og gneg ein på hjarterøtene, slangar seg som ein lang og vondlynt monolog.

Kan ein flykte frå det vonde, frå einsemd og tristheit, frå sitt eige liv? Eg veit ikkje, eg trur ikkje det. Men boka gjev von og trøyst når alt ein har att er eit liv ein ikkje trudde at ein skulle leve. Ho har nære og realistiske skildringar av korleis det er å verte gammal og ikkje lenger kjenne seg elska. Byrgskap og verdigheit er alt ein har, og sjølv om ein veit at ein er ein byrde, smertar det å høyre sanninga. I desse partia er Holvik heilt suveren, og får fram både kjenslene til Mali og ståstaden hennar Inga - utan å døme nokon av dei. Like framifrå er sidene der Mali får vite at ho sjølv har søkt om plass på sjukeheimen - utan å ha gjort det. Kan ein leve vidare etter eit slikt svik? Kan Mali og Inga sjå kvarandre og snakke saman etterpå? Og vil Mali nokon sinne kome heim att? 

Premien for alt er ein skarp, varm og nydeleg liten roman om tema som aldri vert ferdig snakka. Og Holvik handterar temaa så godt og solid. Ho har også gjeve tittelen mykje klangbotn i verket, slik at lesaren kan velje "sin" premie - eller la det vere ope. Mali vert riven opp frå heimen sin og avhenda til framande på ein ny stad. Det er grusomt, men det er lov å tenkje at ikkje alle endringar til det verre. Sjølv om det ikkje var slik det skulle verte...