fredag 10. desember 2010

På rundtur i bygda

Jeg leser Olav Duun (1876-1939). Og, for å være ærlig, går det ganske langsomt. Jeg har ei utgave der noen fortellinger, Løglege skruvar og anna folk (1907), står først, og Duuns første roman, På tvert (1909), kommer til sist. Det er ei fin bok, stemningsfull forside og behagelig innbinding. Men jeg er ikke så glad i noveller og fortellinger. Da skal jeg være i et spesielt humør, i rett stemning. Og det er jeg ikke så ofte. Derfor tar det tid.

Mange sier at fordelen med noveller og fortellinger er at en kan lese en nå og en da, i eget tempo. At det ikke er en sammenheng, ei ytre rammehistorie, de samme menneskene, de samme konfliktene, men at alt er nytt fra gang til gang. Noen få minutters leseglede i en hektisk hverdag. Jeg føler meg ofte litt snytt når jeg har lest ei fortelling eller ei novelle. Sjøl om jeg leser langsomt og grunner på det som står og ikke står, sjøl om jeg leiter etter mening og indre sammenheng, etter intensitet både i språk og mennesker. Jeg finner det sjelden. Noveller er vanskelig.

Fortellinger er enklere. Der er det ikke så store krav til form, stil og innhold. Forfatteren kan skildre, gi innblikk, vise fram et menneske, eller flere, kanskje til og med et helt samfunn, skildre et sårbart menneskesinn, si noe om en bestemt hendelse for så å trekke seg helt vekk. Fortellinga kan ende plutselig og uten forklaring, uten å kommentere seg sjøl eller andre. Fortellinga kan ha en åpen slutt, være uferdig, være lukka, ende med replikker eller et trekk på skuldra. Fortellinga kan ende nettopp der den starta.

Olav Duun skildrer mennesker. De er som oftest litt på utsida av bygdesamfunnet og har en eller annen skavank; de er landsbyidioten, stedets original, de stammer, halter og er paranoide. Et annet eksempel er den ganske gamle ungkaren som flyr etter ungjentene uten å forstå at han er litt for gammel, og uten å forstå at ungjentene bare gjør narr av han. Menneskene til Duun har til felles det at de står på utsida, og at de lager seg ulike overlevelsesstrategier. Noen bedriver et dobbeltspill. Andre kjefter. Noen kommer til enighet med seg sjøl etter å ha prøvd en annens børse. Noen bryter ut fra helheten for å være sammen med en på utsida. Men de aller fleste juger for seg sjøl for å komme igjennom den tøffe hverdagen i bygde-Norge rundt år 1900.

Fortellingene er innafor det samme universet og byr på liten variasjon fra gang til gang. Duun skildrer tanker, handlinger og ytringer på en måte som virker troverdig og naturlig. Gjennom tekstene kommer det fram at forfatteren har stor respekt for mennesker og deres livssituasjon. Bevisst gir Duun annerledesmenneskene en stemme og viser fram dårlige kår, hardt arbeid, stor urettferdighet og undertrykkelse. Men han kommer også med en forsiktig kritikk av kirke og prest, fut og fant, rikfolk og bønder. Derfor blir det litt vanskelig å forstå nettopp hva som er Duuns agenda. Hvis målet er å skildre et samfunn, klarer han det. Om målet er noe djupere, noe større, synes jeg at fortellingene representerer for mye av det samme til å kunne si noe om samfunnet som helhet. Og for å påpeke det også: vel finnes det mange originaler, men det vanlige arbeidsmennesket, bonden uten lyter og med et godt forhold til kona, med en vanlig sønn, ikke en dum en, medgjørlige kyr og litt poteter i åkern, han kommer ikke til orde her. Og det er dem det er flest av, er det ikke?

Jeg liker språket til Duun. Jeg liker å lese gammel, krøkkete nynorsk langsomt, jeg liker å lese gamle dialektord og fundere på hva som er rett uttale. Det gir fortellingene autensitet. Men jeg gleder meg til å bli ferdig med fortellingene, til å begynne på romanen. Det er det formatet jeg liker aller best.

2 kommentarer:

 1. Det du beskriver om fortellingene kan jeg kjenne igjen, særlig fra muntlige fortellinger nordfra. Og den tradisjonen ligger noe tilbake i tid. Når Duun skriver, før første verdenskrig, er det trolig at han skildrer samfunnet han kjente som barn - altså et 1800-talls-samfunn. Det er lenge siden! All den spenning i film, særlig, men også i romaner som har kommet til i løpet av 1900-tallet er formidabel. Store kriger, enorme endringer i teknologi og en mentalitet blant mennesker som prøver å holde følge har ført til et perspektivskifte. Jeg er egentlig imponert over at du finner glede i Duun overhode, for avstanden er stor. Men er forskjellen så stor, når det kommer til stykket, på Bjarte Breiteigs utenformennesker og Duun sine?
  Trudelutt

  SvarSlett
 2. Ja, jeg synes det er en stor forskjell. Jeg ville for eksempel aldri finne på å kalle Duuns skikkelser for moderne. De ville nok ikke kalt seg sjøl det, heller. De lever på bygda, livet er hardt, ikke noe de kan flykte fra. Døden er eneste utvei. De er inneforstått med den sosiale rangstigen, med de harde kåra, men ikke alltid med sin egen funksjon og stilling i samfunnet. Det er på mange måter gammeldags, og helt klart veldig annerledes enn sånn vi lever i dag. Du har rett i at avstanden er stor.

  Mange av Bjarte Breiteigs skikkelser opplever jeg som typisk postmoderne, med noe av den samme mentaliteten som skikkelsene til Jon Fosse. De er fremmedgjorte. De faller utafor samfunnet og synes det er hardt, men fakta er at ikke mange av dem trenger å slite hver dag for å overleve. De lever på kona eller mamma eller trygd. De vimer rundt og føler, FØLER, seg aleine i den store, utrygge verden. Duuns mennesker føler seg aleine de og, men det er uartikulert, og dessuten lever de i en liten, trygg verden. De veit hva de får. De tar det som det kommer. De ordner opp. I en postmoderne, søvngjengeraktig stillstand veit en ikke hva en får. En klager på det som kommer. Og ordner svært sjelden opp. Utveien er nemlig ikke døden lenger, men å lukke øya, snu seg vekk, ikke bry seg.

  Må også legge til at det hos Breiteig ofte er en hendelse, tanke eller samtale som er katalysatoren for handling, ikke-handling eller djupere refleksjon hos hovedpersonen. Hos Duun er det omtrent ingen slike "plutselige" omslag som skaper bevegelse i teksten.

  Hva mener du?

  SvarSlett