torsdag 30. januar 2014

Fagbokoppdatering

Her går dagene raskt og straks har hele den siste uka i januar sust av sted. Når jeg ikke måker snø, tilbringer jeg stort sett tida med nesa i bøker som er så gamle at de ikke bare lukter mugg, men også etterlater muggstøv (eller i alle fall en eller annen form for støv) på fingrene mine når jeg blar om. Arkene er tjukke og knudrete eller så tynne og skjøre at en nesten ser igjennom til neste side. Ja, også leser jeg noen nyere utgivelser, sjølsagt. Årsaken til at jeg sitter med alle disse bøkene, er naturligvis fordi jeg holder på med ei masteroppgave. Jeg tror jeg er godt i gang nå, skrivebordet vipper i alle fall snart til den ene sida på grunn av notater, bøker, kopier, bilder, statistikk og lignende, som ligger i en diger stabel.

I januar har jeg vært gjennom følgende:
- I hine hårde dage av Nils Johan Stoa
- Begjær etter kvinnfolk av Arne Nygårdsmoen
- Trollpakk og andre vetter av Eva Valebrokk
- Overtro om sex av Brynjulf Alver
- Barn og barndom fra middelalder til moderne tid av Hugh Cunningham
- Den store boka om spøkelse av Velle Espeland
- Barndomshistorie av Ellen Schrumpf
- Trollmakter og godvette. Overnaturlege vesen i norsk folketru av Olav Bø
- Gamalt frå Helgeland I-III av Knut Strompdal
- Slik levde småbarna før av Liv Kari Tønnessen
- Rogalandsfunn fra istid til middelalder av Oddveig Foldøy (red.)
- Vetter og skrømt i norsk folketro av Ørnulf Hodne
- Elskov og overtro fra vår gamle trolldomsmedisin av Ingjald Reichborn-Kjennerud
Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre av Lisabet Risa
Letfærdige Qvindfolk - om Gisle Nielsdatter og andre barnemordersker av Beth Grothe Nielsen
- Sagaspor. Kulturhistoriske fortellinger fra vikingtid og middelalder av Frans-Arne Stylegar og Bjørn Bandlien

Samt tre bøker om "dødelig vold", alle av Maria Kaspersson:
- Dödligt våld i Sverige och andre europeiska länder 1500-1800
- Dödligt våld i Stockholms tänkeböcker 1576-1608
- Dödligt våld i Stockholm på 1500-, 1700- og 1900-talen

Jeg har også repetert aktuelt stoff fra samtlige historiebøker jeg har her hjemme.
Og nå leser jeg:
- Uren og hedning av Ann Helene Bolstad Skjelbred
- Barnkvävningen av Arthur Thomson
- Ekteskap, frillelevnad og hor i norsk høgmellomalder av Inger Holtan
- Kjødets lyst av Nils Johan Stoa
- Å finne den rette av Bjørn Bandlien

I nærmeste framtid følger også lovsamlinger, sagaer og sagn, bare for å nevne noe. Nok å holde på med, med andre ord.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar