fredag 28. februar 2014

Fagbokoppdatering

Fagboklesinga i februar har gått ganske treigt, dels på grunn av at to lite trivelige runder med omgangssjuke har herja husstanden, men mest på grunn av at et større arbeid skulle tenkes ut, skrives og leveres inn. Per nå venter jeg spent på tilbakemelding, som jo kan ta sin tid. Jeg har derfor tatt meg noen dagers studiefri nå mot slutten av måneden. Jeg lar prosjektbeskrivelsen til masteroppgava hvile til den blir godkjent (eller, men helst ikke, underkjent), og forsøker i mellomtida å ta igjen tapt lesing i de to andre faga jeg har denne våren.

Det er altså to emner pluss arbeid med masteroppgava som jeg må fokusere på dette semesteret. Pensumet er stort, kanskje særlig i forbindelse med oppgaveskrivinga. Jeg regner med en intens kunnskapsinnhentingsperiode denne våren, og har omtrent søtti bøker liggende, klare til lesing, i tillegg til de jeg allerede har vært igjennom. For å si det sånn, så er jeg på fornavn med alle på biblioteket både her jeg bor og på høgskolen, og ved forrige besøk bar jeg med meg seks poser fordelt på to turer ut i bilen. Den dagen var det helt uaktuelt å kjøre tog!

Pensum til faga på campus er også omfattende. Mye er å finne i verdens tjukkeste kompendium, andre kompendier og artikkelsamlinger vi må låne sjøl, fagstoff som må søkes opp på nettet og hefter utdelt i timene. Det er med andre ord ikke så mange bøker, slik som jeg er vant til fra tidligere. Men det er klart, litt blir det jo uansett. I alle tilfelle kan ikke februar måle seg med intense januar, og mye påbegynt, men ikke fullført, ligger inntil videre på vent.

I februar har jeg vært gjennom følgende:
- Geistlege og verdslege sanksjonar mot ugifte mødre av Lisabet Risa
- Uren og hedning. Barselkvinnen i norsk folketradisjon av Ann Helene Bolstad Skjelbred
- Motif-Index of Early Icelandic Literature av Inger M. Boberg
- Barnkvävningen. En rättshistorisk studie av Arthur Thomson
- Ekteskap, frillelevnad og hor i norsk høgmellomalder av Inger Holtan
- Ynglinge-saga av Snorre Sturlason

Og nå leser jeg:
- Kjødets lyst av Nils Johan Stoa
- Å finne den rette av Bjørn Bandlien
- Heimskringla av Snorre Sturlason
- Forgotten Children av Linda Pollock
- Norske segner
- Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre av Nina Javette Koefoed
- Svenska folksägner
- Barndommens historie av Philippe Ariès

Så sjøl om omfanget er mye mindre enn forrige måned, er det for all del virkelig nok å holde på med denne måneden også. Jeg ser jo bokstablene hver dag og veit hva jeg skal igjennom... Det er bare å sette i gang!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar