søndag 31. august 2014

Fagbokoppdatering

Etter noen måneders total fagboktørke, hvor minimalt eller ingenting er blitt lest, er jeg nå endelig på plass igjen, akkurat der jeg bør og skal være i forhold til forventa progresjon i masteroppgava. Jeg er kommet godt i gang med lesinga, og vil bare lese mer! Det lover svært bra for høsten som kommer. Jeg har begynt litt i "periferien" av tematikken, med å luke ut tekster, artikler, samlinger og bøker jeg vil ha mindre nytte av enn andre. Men jeg plukker med meg det som er relevant før jeg går videre til neste tittel. Ei uke til på denne måten, og jeg kan gå i gang med de virkelige fagbøkene.

I august har jeg vært gjennom følgende:
- Halvdan Svartes saga av Snorre Sturlason
- Harald Hårfagres saga av Snorre Sturlason
- Kropp og sjel i middelalderen av Anne Ågotnes (red.)
- "Jag giver dig min dotter." Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia I av Lizzie Carlsson
- "Jag giver dig min dotter." Trolovning och äktenskap i den svenska kvinnans äldre historia II av Lizzie Carlsson
- Middelalderbyen av Ingvild Øye (red.)
- Lægekunsten i den nordiske oldtid av Finnur Jónsson
- Frillor och fruar. Politik och samlevnad på Island 1120-1400 av Audur Magnúsdóttir
- Norm og praksis i middelaldersamfunnet av Else Mundal og Ingvild Øye (red.)
- Middelalderens symboler av Ann Christensson, Else Mundal og Ingvild Øye (red.)
- By og land i middelalderen av Ingvild Øye (red.)
- Middelalderens mentalitet av Ingvild Øye (red.)
- Collegium Medievale 1/1988 av Ole Jørgen Benedictow (red.)

I tillegg har jeg lest et uvisst antall artikler fra ulike tidsskrifter og publikasjoner, blant anna om eskimoiske barnemord, esker i kirkeveggene, lovverket i middelalderen, runer og runesteiner, frillevesenet, islandsk politikk, norsk litteratur i høymiddelalderen, tro, arkeologi, norsk politikk og borgerkrigstid, utburden, overtro i middelalderen og mye, mye mer. Spennende, alt sammen!

Og i uka som kommer ser jeg fram til å konsentrere meg om noe av dette:
- Motif-Index of Early Icelandic Literature av Inger M. Boberg (igjen)
- Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien av Birgit Sawyer
- The Nordic Dead-Child Tradition av Juha Pentikäinen
- Fjold veit hon fræda. Utvalde arbeid av Else Mundal
- Atlantisk dåd og drøm. 17 essays om Island/Norge av Asbjørn Aarnes (red.)
- Saxo og Snorre av Jon Gunnar Jørgensen, Karsten Friis-Jensen og Else Mundal (red.)
- Kvinnans ekonomiska ställning under nordisk medeltid av Hedda Gunneng og Birgit Strand (red.)
- Fylgjemotiva i norrøn litteratur av Else Mundal
- Society and Politics in Snorri Sturluson's Heimskringla av Sverre Bagge
- Norske ættesoger av Knut Liestøl
- Liv og helse i middelalderen av Ingvild Øye (red.)
- Norveg 7/1960 av Arne Berg, Olav Bø, Svale Solheim og Hilmar Stigum (red.)

Om jeg kommer i mål med alt dette, blir jeg svært fornøyd. For da kan jeg kaste meg over neste stabel med faglitteratur (det er en del av dem her), lese noen faktiske sagaer og kanskje så smått komme i gang med oppgaveskrivinga også. Det er godt med alt som er gjort! Og inntil neste gang: Riktig god høst!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar